Gå vidare till produktinformation
1 av 1

John Järvenpää

För livets skull

För livets skull

Ordinarie pris 67 kr
Ordinarie pris 199 kr Försäljningspris 67 kr
Rea Slutsåld
Inkl. moms

Arkeofuturism som ny politisk riktning

John Järvenpää, som tidigare författat den populära boken Politisk korrekthet, presenterar här en bok som diskuterar en mängd olika områden som är av stort intresse för samhällsutvecklingen.

Det senmoderna samhället präglas av en egalitarism som alltsedan 1968 haft grepp om Västerlandet, inte minst Sverige. Traditionella normer, knutna till den vita människan, har ansetts vara av ondo. För att uppnå "jämlikhet" har såväl dessa normer som de nationella, etniska, historiska, kulturella och snart också könsmässiga banden luckrats upp. Målet är att alla ska betraktas som jämlika individer. I takt med detta har förändring blivit ett självändamål. Makthavarna har motat bort fungerande koncept utan att ersätta dem med något bättre. Oförutsägbarhet och otrygghet har byggts in i samhället. Där individen förr präglades av förhållningssättet tanke-handling, präglas hon idag av känsla-handling.

På detta kommer att alla världens länder lyder under kravet på överdriven ekonomisk tillväxt. Genom att makthavarna upplöser alla kollektiva band skapas rotlösa individer som, för att fylla sina liv med (kortsiktig) lycka, hänger sig åt materiell konsumtion. På så sätt upprätthålls kravet på tillväxt.

Miljöforskningen visar entydigt att nuvarande ekonomiska ordning är ohållbar. Vi lever i en förgiftad värld som kommer att förvärras av den fortsatt massiva befolkningsökningen. Varje barn som idag föds har hundratals kemikalier i sin kropp. För att säkra skördarna och mätta munnarna på jordens population krävs enorma mängder gifter i matproduktionen. Likaså är en stor del av våra vardagliga material giftiga. Framtidens politik måste vägledas av insikten att människan behöver jorden, som inte behöver människan.

Överlag måste politiken bli mer pragmatisk och helhetsinriktad, endast så kan framtida utmaningar hanteras. Detta är kärnan i arkeofuturismen, ett begrepp myntat av den franske tänkaren Guillaume Faye. Begreppet förenar traditionella värden med evolutionslära, naturvetenskap och det bästa av tekniken. Utifrån arkeofuturismen pläderas i boken för en nordisk union med en egen ekonomi och ett ekologiskt hållbart kretsloppsystem. Norden bör satsa på att bli världens mest ekovänliga samhälle. Till skillnad från många andra områden, som kommer att präglas av svält och kamp om mat och rent vatten, har Norden ännu en möjlighet att åstadkomma detta.

Respekten för naturen är ett av de tidlösa värden som med fördel kan knytas till en tydlig identitet och livsbejakande ordning. I denna har rättvisa normer återinförts och de typiskt kvinnliga - omvårdande - egenskaperna har uppvärderats. Samtidigt måste det bästa av den traditionella mansrollen restaureras och ges den komplementära status som varje fungerande samhälle kräver. Denna grund ger upphov till självständiga, harmoniska och ansvarstagande individer.

 

Författare: John Järvenpää
Antal sidor: 294
Bindning: Inbunden
Utgivningsår: 2011
Språk: Svenska
ISBN: 978-91-633-9538-3

Visa alla uppgifter